قوانین مربوط به جمعه کاری
13 بهمن 1397

قوانین مربوط به جمعه کاری

برابر ماده ۶۲ قانون کار، جمعه (جمعه کاری) روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است و این به معنای آن است که به خدمت گرفتن کارگران مشمول قانون کار حتی با جلب نظر و رضایت آنها یا توافق کتبی خلاف قانون است، اما در مورد برخی مشاغل و کسب و کارها مثل رانندگان شرکت واحد که تعطیلی روز جمعه ( جمعه کاری) نمی‌شناسند چه باید کرد؟