ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ
30 دی 1397

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ

‏« ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎﻓﺮﺩﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﯾﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﯾﺎ ﺍﯾﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ مسئوﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ‏» .

قانون مالیاتهای مستقیم
13 بهمن 1397

قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۰۳ – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه هـای خـود رقم حقالوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (۵%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالـت نامـه تمبـر الصـاق وابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

انواع تخلف در استفاده از کد اقتصادی
13 بهمن 1397

انواع تخلف در استفاده از کد اقتصادی

انواع تخلف در استفاده از کد اقتصادی تخلف نوع اول : استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از کد اقتصادی سایرین تحت هر […]

۷ ترفند مالیاتی
20 بهمن 1397

۷ ترفند مالیاتی

۷ ترفند مالیاتی ترفند مالیاتی ۱ در صورتی که ایرادات دفاتر ، منطبق با موضوع ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تحریر و تنظیم […]

مالیات و بیمه در تنظیم قراردادها
30 دی 1397

مالیات و بیمه در تنظیم قراردادها

مالیات و بیمه در تنظیم قراردادها در مبحث مالیات به دو نوع مالیات اشاره خواهیم کرد و در مبحث بیمه به یک […]

ذخیره مالیات بر درآمد
10 خرداد 1398

ذخیره مالیات بر درآمد

ذخیره مالیات بر درآمد در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)،در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد،می […]

هزینه های قابل قبول مالیاتی
7 بهمن 1397

هزینه های قابل قبول مالیاتی

هزینه های قابل قبول مالیاتی ۱ – قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات […]

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
30 دی 1397

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده یکی از مسائل مهم در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده گرفتن مجوز فعالیت(گواهینامه مالیات بر ارزش […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0