وظایف انباردار
23 اسفند 1397

وظایف انباردار

وظایف انباردار ۱- مرتب و تمیز نگهداشتن انبار ۲- تحویل گرفتن مواد وارده به انبار پس از اطمینان از مطابقت آنها با […]