دفاتر قانونی
20 بهمن 1397

مشخصات دفاتر قانونی

مشخصات دفاتر قانونی  بر طبق ماده ۲ دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم […]

اطلاعات مالیاتی برای حسابداران و مدیران
23 بهمن 1397

اطلاعات مالیاتی برای حسابداران و مدیران

اطلاعات مالیاتی برای حسابداران و مدیران مدیران و مسئولان و حسابداران شرکتها لازم است دانش مالیاتی خود را افزایش دهد تا از […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0