برچسب حسابرسی

۱- صورت ریز مانده های وجوه نقد را دریافت و با دفتر کل مطابقت دهید .(هدف اثبات صحت محاسبات ریاضی) ۲- درخواست تاییدیه ی بانک را به منظور اثبات وجوه نقد به ...

ادامه مطلب +

خطر زیرپا گذاشتن کنترلهای داخلی از سوی مدیریت بيانيه شماره ۹۹ استانداردهای حسابرسی از حسابرسان میخواهد وظایف اساسی را برای تعيين خطر زیرپا گذاشتن کنترلهای ...

ادامه مطلب +

خطر حسابرسی یعنی خطر اینکه حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی تحریف با اهمیت،نظر نامناسبی ارایه کند.خطر حسابرسی هم در مرحله ی برنامه ریزی وهم در اجرای عملیات ...

ادامه مطلب +

انواع اظهار نظر حسابرسی هدف از حسابرسی صورتهای مالی این ایت که حسابرس در باره درستی تهیه و ارائه صورتهای مالی از کلیه جنبه های با اهمیت در انطباق با اصول ...

ادامه مطلب +

گردآوری شواهد حسابرسی حسابرس باید شواهدی را در باره دقیق و کامل بودن اطلاعات کسب کند. این شواهد را می توان با شیوه های زیر گردآوری کرد: • همزمان با ...

ادامه مطلب +

اقلام بي اهميت در حسابرسی اگرچه اقلام بي اهميت روي برنامه ريزي و اجراي حسابرسي، و همچنين ارزيابي و گزارشگري نتايج حاصل از آن بي تاثيرند، اما حسابرس بايد ...

ادامه مطلب +

اهداف رسیدگی به حسابها و اسناد پرداختنی تعیین اینکه آیا : 1- بدهیهائی که در تاریخ ترازنامه موجود بوده یا در آن تاریخ تعلق گرفته به مبلغ صحیح ثبت شده است . ...

ادامه مطلب +

حسابرسی موجودی مواد و کالا كنترل هاي داخلي كه سبب اطمينان از ارزشيابي موجودی مواد وكالا مي گردد شامل روش هاي انتخاب فروشندگان سفارش خريد مواد وكالا بازرسي ...

ادامه مطلب +

رسیدگی‌های فراموش شده در حسابرسی ها دیدگاه یک حسابرس در خصوص رسیدگی‌های فراموش شده در حسابرسی‌ها قسمت اول رسیدگی‌های فراموش شده در حسابرسی‌ها رسیدگی‌هایی ...

ادامه مطلب +

مفهوم اهمیت در حسابرسی  این مفهوم بر دستیابی به کیفیت مطلوب اطلاعات مالی ، ایجاد تعادل منطقی بین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی و استنتاج و به کارگیری اصول ...

ادامه مطلب +