کارت بازرگانی چیست

کارت بازرگانی چیست

یکی از مدارک اصلی که در رابطه با مبحث واردات / صادرات کالا الزام داشته و جزو یکی از ارکان اساسی این مقوله می باشد ( کارت بازرگانی ) است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توسط مرکز و یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند صادر می گردد .

 بدیهی است مدت اعتبار این کارت حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر می باشد .

 ضمناً داشتن کارت بازرگانی برای واردات / صادرات الزامی بوده که حین ثبت سفارش کالا جزو مدارکی است که توسط بانک ها از متقاضی اعتبار درخواست می گردد .

 

شرایط اخذ کارت بازرگانی

اشخاص حقیقی ایرانی :

  • داشتن حد اقل ۲۱ سال تمام .
  • برگ پایان خدمت نظام و یا برگ معافیت برای اقایان .
  • داشتن سه سال سابقه فعالیت های تجاری / تولیدی به تائید دونفر از دارندگان کارت بازرگانی و یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره یکی از وزارتخانه متبوع .
  • داشتن محل کسب ( متناسب با رشته فعالیت ) اعم از ملکی / استیجاری .
  • داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی .
  • داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانکهای عامل کشور .
  •  سه ردیف اخر که با رنگ ابی مشخص گردیده معمولاً در رابطه با شرکتهای متقاضی اخذ کارت الزام خواهد داشت.

 

این مطلب را از دست ندهید!
ترازنامه

اشخاص حقیقی غیرایرانی:

  • داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای” برگ پایان خدمت نظام / معافیت“.
  • داشتن پروانه کار و اقامت معتبر .

مطالعه بیشتر