تجدید ارائه صورت های مالی

تجدید ارائه صورت های مالی

تجدید  ارائه صورت های مالی یعنی اقلام صورت های مالی سال قبل یا سال های قبل به دلیل تغییرات در مانده اقلام یا به دلیل تغییر در طبقه بندی مجدداً ارائه شود. تجـدید ارائه بستگی به ارقام مقایسه ای که در صورت های مالی می گذاریم دارد. یعنی اگر صورت مالی دو ساله باشد، سال قبل تجدید ارائه می شود اما اگر ارقام ۳ سال در صورت مالی وجود داشته باشد باید ۲ سال قبل تجدید ارائه شود.

عموماً ارقام صورت های مالی سالانه که شرکت ها تهیه می کنند دو ساله است. ارقام صورت های مالی میان دوره ای عموماً شامل اقلام دوره مالی جاری، اقلام دوره مالی قبل و ارقام سال مالی قبل می باشد.

اگر ارقام سال مالی قبل تجدید ارائه شود و اتفاق مربوط به دوره مالی گزارشگری قبل و قبل از آن باشد باید حتماً ارقام دوره مالی قبل هم تجـدید ارائه شوند. برای مثال اگر در صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه سال ۱۳۹۱ ارقام سال مالی قبل (۱۳۹۰) به دلیل اصلاح ثبت فروش تغییر کند اگر فروشی که اصلاح شده مربوط به ۶ ماهه اول بوده باید ارقام ۶ ماهه ۱۳۹۰ هم تجدید ارائه شود.

این مطلب را از دست ندهید!
مدیریت حسابهای دریافتنی

یا اگر مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ که برگ تشخیص و قطعی آن واصل شده ( در سال ۱۳۹۱ ) در ارقام مقایسه ای سال ۱۳۹۰ تغییر کند چون تغییر مربوط به سال ۱۳۸۹ بوده، ارقام ۶ ماهه ۱۳۹۰ نیز باید تجدید ارائه شود.

توجه داشته باشید که تجدید ارائه در ارقام مقایسه ای صورت های مالی سال یا دوره جاری انجام می پذیرد نه در صورت های مالی همان دوره. چون عموماً صورت های مالی همان دوره حسابرسی شده و پرونده آن ها بسته شده است.

به تعبیری می توان گفت وجود تعدیلات سنواتی و تجـدید ارائه در صورت های مالی به جز مواردی مثل مالیات عملکرد و … که عموماً ذخیره مالیات در نظر گرفته شده شرکت با مالیات عملکرد نهایی قطعی تطبیق ندارد و در همه شرکت ها چنین موضوعی طبیعی است، نشان از وجود اشتباه یا تغییر روش اساسی که آثار مالی با اهمیتی داشته است، می باشد.

 

تجدید ارائه به دو قسمت تقسیم می گردد

  1. تجدید طبقه بندی اقلام صورت های مالی
  2. تجدید  ارائه و تغییر ارقام صورت های مالی سال قبل

 

تجدید طبقه بندی اقلام صورت های مالی بدون هیچ گونه ثبتی با اصلاح تغییر طبقه بندی اقلام صورت های مالی در سال قبل یا سال های قبل ارائه می شود.

این مطلب را از دست ندهید!
ﺍﺷﺘﺒﺎهات حسابداری

تجـدید ارائه یا تغییر ارقام صورت های مالی سال قبل به دلیل ثبت تعدیلات سنواتی در سال جاری و تغییر سود و زیان انباشته انجام می شود. یعنی ارقام سال قبل یا دوره قبل تغییر خواهند کرد.

نشانه تجدید  ارائه شدن صورت های مالی، تطبیق سود انباشته ابتدای دوره تعدیل شده (در ارقام سال یا دوره جاری ) با سود انباشته پایان دوره سال یا دوره قبل (در ارقام مقایسه ای) می باشد.

البته باید توجه کرد که این تطبیق در صورت های مالی میان دوره ای تنها بین ارقام دوره جاری و سال قبل مشاهده می شود و بین ارقام دوره جاری و دوره قبل چنین تطبیقی وجود ندارد، چرا که مانده سود و زیان انباشته سال مالی قبل به ابتدای دوره سال مالی جاری آمده است.

 

مطالعه بیشتر