حسابداری پیمانکاری پس از برنده شدن در مناقصه

حسابداری پیمانکاری پس از برنده شدن در مناقصه

پس از اینکه برنده مناقصه اعلام شد , قرارداد مربوطه تنظیم و جهت امضا ارائه میشه که عملیات اجرای طرح بدین شکل آغاز میشه:

 اولین کاری که قبل امضای قرارداد یا حین امضای قرارداد از پیمانکار خواسته میشه ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات هست. این ضمانتنامه به این دلیل گرفته میشه که احیانا پیمانکار وسط کار از انجام طرح منصرف شد یا پس از انجام طرح و حین تحویل طرح به کارفرما مشخص بشه که بایستی عملیات رفع نقص توسط پیمانکار انجام بشه ولی پیمانکار به هر دلیل نسبت به تعهداتش عمل نکنه این ضمانتنامه به نفع کارفرما ضبط و از محل منابع اون نسبت به انجام نواقص اقدام بشه.ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات به شکلهای مختلف قابل ارائه هست .

متاسفانه اکثر شرکتها این ضمانتنامه رو فقط در قالب ضمانتنامه بانکی میدونن ولی بایستی بدونیم که طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی شرکتها میتونن این ضمانتنامه رو به اشکال مختلف از جمله وثیقه ملکی, سفته با امضای مدیران دارای حق امضا یا بصورت ترکیبی از چند نوع ارائه کنند .

ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات معادل ۵درصد رقم قرارداد یا مبلغ پیمان هست و بایستی حتما تاریخ صورتجلسه تحویل موقت پروژه معتبر باشه لذا اگر ضمانتنامه بانکی اخذ بشه احتمالا بسته به مدت پیمان هرساله توسط خود بانک با برداشت حق کارمزد تمدید ضمانتنامه تمدید بشه.در کل ضمانتنامه بانکی در پروژه های با مبلغ پیمان بالا دارای هزینه های بالایی در اول و طول پیمان خواهد بود . لذا دوستان تا جایی که میتونن موضوع این ضمانتنامه رو بسمت وثیقه ملکی سوق بدهند.

در هنگام اخذ این ضمانتنامه بانکی بانک فقط در ازای درخواست پیمانکار همراه با معرفی کارفرما و در قالب قرارداد طرح نسبت به ضدور ضمانتنامه بانکی اقدام میکنه . در شرایط عادی بانک تنها با درخواست شرکت اقدام به صدور ضمانتنامه بانکی نخواهد کرد.ضمنا بانک در ازای صدور ضمانتنامه معمولا ۱۰ درصد مبلغ ضمانتنامه رو بعنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنه .البته این مبلغ بعلاوه هزینه های ضمانتنامه خواهد بود.

بعد از ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات از طرف پیمانکار به کارفرما , تنظیم قرارداد انجام و به مرحله امضا میرسه.

 

این مطلب را از دست ندهید!
تغییر سال مالی

مهمترین عوامل تشکیل دهنده قرارداد پیمانکاری بدین شرح میباشد:

۱.مشخصات کامل طرفین 
۲. موضوع قرارداد 
۳.مبلغ قرارداد 
۴. تغییر مقادیر کار
۵. مدت قرارداد 
۶.تعهدات پیمانکار 
۷. تعهدات کارفرما 
۸. دوره تضمین کار 
۹. نظارت بر اجرا 
۱۰.تعدیل قیمتها .

مشخصات طرفین اعم از شخص حقیقی با کد ملی – شخص حقوقی با مدارک ثبتی شرکت در قرارداد نوشته میشه.موضوع قرارداد شامل تشریح کل عملیات اجرایی بصورت دقیق و کامل. مبلغ قرارداد که بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار عمل میشه . مدت اجرای قرارداد به روز یا ماه ثبت میشه.تعهدات پیمانکار در خصوص مطالعه دقیق طرح و تامین تجهیزات و نیروی متخصص و همچنین تهیه مصالح و همچنین مسئولیت ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی و امور مالیاتی و سایر قوانین مربوطه .

تعهدات کارفرما در قالب تحویل زمین , انجام بموقع پیش پرداخت و پرداختهای بموقع صورت وضعیت های پیمانکار خواهد بود.
منظور از دوره تضمین دوره ای است که از تاریخ تحویل موقت بمدت مشخص شده در قرارداد . که در این دوره هرگونه نقصی از جانب کارهای انجام شده پیمانکار مشاهده شود پیمانکار موظف به تکمیل و رفع نقص خواهد بود.

منظور از نظارت بر اجرای عملیات هم بدین شکله که یا خود کارفرما ناظر بر اجرای کار پیمانکار یا نماینده کارفرما یا دستگاه نظارتی که خود کارفرما معرفی میکنه خواهد بود.
منظور از تعدیل قیمتها اینه که اگر قرارداد شامل تعدیل قیمت باشه در هردوره که معمولا سه ماهه میباشد بر اساس آخرین شاخص قیمتهای مصوب مدیریت و برنامه ریزی قیمتهای هر واحد از موضوع پیمان بر اساس همین شاخصها تعدیل و تغییر پیدا میکنه.

بعد اینکه قرارداد توسط کارفرما و پیمانکار امضا شد . کارفرما طی نامه ای به بانک صادر کننده ضمانتنامه شرکت در مناقصه اعلام میکنه که ضمانتنامه مذکور باطل بشه و چنانچه این ضمانتنامه در دوره ای کمتر از مدتی که هنگام صدور پیش بینی شده بود ابطال بشه بانک موظفه قسمتی از کارمزدی رو که هنگام صدور ضمانتنامه از پیمانکار اخذ کرده رو به پیمانکار عودت بده.
دوستان بزرگوار تا اینجا که پیش رفتیم چند مورد ثبت حسابداری در دفاتر خواهیم داشت که بایستی انجام بدیم . به ترتیب :

  1. خرید اسناد مناقصه :
    هزینه های شرکت در مناقصه (بد)
                                           وجوه نقد (بس)

۲.اخذ ضمانتنامه شرکت در مناقصه : 
هزینه کارمزد صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه (بد) 
حسابهای دریافتنی (سپرده شرکت در مناقصه ) ((بد)) 
                                                                 وجوه نقد (بس)

۳.ارائه ضمانتنامه به کارفرما: 
حسابهای انتظامی(اسناد تضمینی ما نزد دیگران ) ((بد))
              طرف حسابهای انتظامی (اسناد تضمینی ما نزد دیگران ((بس))

۴.ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه :
وجوه نقد (بد)
        حسابهای دریافتنی (سپرده شرکت در مناقصه )((بس))

احیانا اگر هزینه کارمزد برگشتی داشتیم =
هزینه کارمزد صدور ضمانتنامه (بس). و ثبت معکوس حسابهای انتظامی درست برعکس اون ثبتی که بالا زدیم.

در این مرحله صورتجلسه تحویل زمین به پیمانکار و ابلاغ قرارداد همزمان توسط کارفرما انجام میشه و همچنین یک نسخه از قرارداد به سازمان تامین اجتماعی جهت ایجاد کد کارگاه و ردیف پیمان ارسال میشه .

همزمان با این کار پیمانکار بایستی درخواست پرداخت پیش پرداخت رو سریعا نوشته و تحویل کارفرما بکنه ..و کارفرما به محض دریافت این نامه ضمانتنامه پیش پرداخت رو از پیمانکار میخواد.دقیقا مراحل دریافت ضمانتنامه پیش پرداخت هم مانند ضمانتنامه شرکت در مناقصه خواهد بود و ثبت های مربوطه ازبابت سپرده ۱۰ درصد ضمانتنامه و هزینه های کارمزدش هم بهمان صورت خواهد بود همچنین ثبت حسابهای انتظامی.

نکته ریزی اینجا لازمه ذکر کنم که اگر بنا به شرایطی پیمانکار نتونه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت تحویل کارفرما بده طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی پیمانکار میتونه سفته با امضای مدیران صاحب امضا به کارفرما ارائه کنه ولی در اینصورت مبلغ پیش پرداخت به حساب بانکی شخص پیمانکار واریز نمیشه بلکه حساب مشترکی با نماینده کارفرما و پیمانکار افتتاح و مبالغ پیش پرداخت به آن حساب واریز و با نظارت کارفرما برداشت و هزینه میشه.

پیش پرداخت قراردادهای پیمانکاری در سه مرحله : قسط اول ۸درصد قرارداد بلافاصله پس از امضا . قسط دوم ۶.۵ درصد قرارداد پس از تجهیز ۶۰ درصد کارگاه و قسط سوم پس از اجرای حداقل ۳۰ درصد قرارداد معادل ۵.۵ درصد قابل پرداخته . که مجموع پیش پرداخت میشه ۲۰ درصد.که در هرمرحله بایستی ضمانتنامه مربوطه ارائه بشه بعد پرداخت میشه .

مطالعه بیشتر